Etusivu

Sairauskassamme on sairausvakuutuslaissa tarkoitettu työpaikkakassa, joka huolehtii säännöissä määriteltyjen lisäetuuskorvausten lisäksi jäsentensä sairausvakuutuslain mukaisista korvauksista.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat:

  1. Nouryon Chemicals Finland Oy, Oy Botnia Mill Service Ab, Metsä Fibre Oy, Metsä Board Oyj, Specialty Minerals Nordic Oy Ab, Metsä Wood, Quant Finland Oy, Kumpuniemen Voima Oy, MI Demo ja Veolia Services Suomi Oy -nimisiin yhtiöihin työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt, jotka työskentelevät  yhtiöiden Äänekosken yksiköissä sekä tämän sairauskassan toimihenkilöt.
  2. Metsäliitto Osuuskunnan, Metsä Forestin, Suomen Terveystalo Oy:n ja YIT Oy:n palvelukseen siirtyneet sairauskassan jäsenet, jotka työskentelevät sairauskassan toimintapiiriin kuuluvien työnantajien tuotantolaitoksilla.
  3. Työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta.
  4. Henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 57 vuoden 1 kuukautta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen päättymistä vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Kassan jäsenyyden päättymättä ansiotyö- ja yrittäjäaika saa kestää enintään neljä kuukautta. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi.
  5. Kohdassa 1.-5. mainittujen kassan varsinaisten jäsenten perheenjäsenet, jotka täyttävät 6 momentissa olevat edellytykset.