Ajankohtaista

Äänekosken Tehtaitten sairauskassan hallitus on päättänyt kokouksessa 20.3.2024 sairauskassan sääntöjen 9 kohdan nojalla

alentaa sairauskassan vakuutusmaksua ajalle 1.7.2024 – 31.12.2024

Vakuutusmaksu on yllä mainitulla ajanjaksolla palkasta 1,3 % ja eläketulosta 1,5 %

Kassankokouksessa 24.4.2024 hyväksyttiin esitetyt sääntömuutokset seuraavasti:

Hammashoidon lisäetuutena korvataan enintään 300,00 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista. (Aiemmin 290,00)

8 a) Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle vakuutetulle 50 % lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai piilolinssien hankintahinnasta, joka toinen kalenterivuosi 250,00 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, edellyttäen, että vakuutettu on edellä olevan määräajan ollut maksavana vakuutettuna kassassa ja että silmälasit on hankittu sinä kalenterivuonna, jona korvausta haetaan.
8 b) enintään 500 euroa silmien näkökykyä korjaavan laser-, linssi- tai kaihileikkauksen toimenpidekustannuksista yksityisessä terveydenhuollossa edellyttäen, että edellisten silmälasien korvaamisesta/hankkimisesta on kulunut vähintään kaksi kalenterivuotta. Korvaus maksetaan vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle yhden kerran vakuutussuhteen aikana. Laser- tai linssileikkauksen jälkeen voidaan silmälasit korvata aikaisintaan neljän vuoden kuluttua leikkauspäivästä. Kaihileikkauksen jälkeen voidaan silmälasit korvata kohdan 8 a) mukaisesti.

Vakuutusmaksu 1.7.-31.12.2024 on palkasta 1,3 % ja eläketulosta 1,5 %

9) maksettaessa työnantajan henkilöstöedulla esim. e-Passi, Smartum tai muu vastaava, korvaa kassa sääntöjensä mukaisesti vain henkilöstöedulla maksetun osuuden ylittävästä omavastuuosasta, jonka vakuutettu on itse maksanut.

Äänekosken Tehtaitten sairauskassan huhtikuun varsinainen kassankokous pidetään keskiviikkona 24.4.2024 klo 16:15 Majakassa (Torikatu 6, Äänekoski).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 33 pykälässä varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat sekä pykälän 13 sääntömuutokset (lisäetuudet)

Tilinpäätöstä ja sääntöjen muuttamista koskevat asiakirjat ovat nähtävänä viikon ajan ennen kokousta sairauskassan toimistossa (Kauppakatu 19, Äänekoski), toimiston aukioloaikoina ma-to klo 11-15.

Sääntömuutosesitykset lyhyesti:

7) a) Hammashoidon lisäetuutena korvataan enintään 300,00 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista. (Aiemmin 290,00)

8) a) kohdan jäsen, jäsenenä sanat korvataan sanoilla vakuutettu, vakuutettuna

Käsitellään esitys pykälään 13 uutena lisättäviksi kohta 8) b) liittyen lisäetukorvaukseen silmien näkökykyä korjaavan laser-, linssi- tai kaihileikkauksen toimenpidekustannuksista yksityisessä terveydenhuollossa. Korvaus enintään 500 euroa.

Korvaus maksettaisiin vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle. Laser- tai linssileikkauksen jälkeen voidaan silmälasit korvata aikaisintaan neljän vuoden kuluttua leikkauspäivästä. Kaihileikkauksen jälkeen voidaan silmälasit korvata kohdan 8) a) mukaisesti.

Sekä uutena kohta 9) jossa maksettaessa työnantajan henkilöstöedulla, korvaa kassa sääntöjensä mukaisesti vain henkilöstöedulla maksetun osuuden ylittävästä omavastuuosasta, jonka vakuutettu on itse maksanut.

SAIRAUSKASSAN TOIMISTO SULJETTU 28.3., 20.6. 23.12. JA 31.12.2024

1.7.2023 ALKAEN MUUTOKSIA KORVAUKSIIN:

Heinäkuun 2023 alusta hammashoidon maksusta korvataan edelleen 75 %, mutta lisäetuutena korvattava määrä nousee 290 euroon kalenterivuodessa ja silmälasikorvaus on 50 % kuitenkin enintään 250 euroa korvauskerta / joka toinen kalenterivuosi.

Lisäksi korvattaviin 1.7.2023 alkaen on lisätty kalevalainen jäsenkorjaus. Lääkärin lähete hoitoon oltava (hierontalähete käy) ja jäsenkorjauksen hoidon antajan on oltava listattuna Kansanlääkintäseuran – Osaajat rekisterissä kalevalainen jäsenkorjaaja tai mestari -nimikkeellä.

***********************************************************************************

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS SAIRAUSKASSAN KORVAUKSIIN 1.1.2023 ALKAEN

Eduskunta on hyväksynyt 9.12.2022 sairausvakuutuslain 2 ja 3 lukujen muutokset, jonka myötä valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien Kela-korvauksista poistuu. Muutos ei koske hammashoitoa. Korvaukset muuttuvat 1.1.2023.

Finanssivalvonta on vahvistanut kassankokouksen 23.11.2022 hyväksymät sääntömuutokset vastaamaan uutta sairausvakuutuslakia. Sairauskassan korvausprosentteihin /-määriin ja korvauslajeihin ei ole tulossa muutoksia.

HUOM! Jatkossa tarvitsemme yksityisen terveydenhuollon käynneistä maksuerittelyn lisäksi voimassa olevan lääkärin lähetteen koskien tutkimusta ja hoitoa sekä fysioterapiaa. Lähetteestä käytävä ilmi, että kyseessä on sairauden hoito.

**************************************************************************************

KELA TAKSIN TILAUSNUMEROT 1.1.2022 ALKAEN:

0800 414 608 Taksi Helsinki Oy

tai

0800 021 83 Menevä Oy

Vain näistä numeroista tilatuista matkoista voit saada korvauksen. Tilauspuhelu on maksuton.

Kela korvaa terveydenhuoltoon tehtyjä matkoja, jos matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Yleensä matka korvataan edullisimman matkustustavan mukaan. Voit saada korvauksen taksimatkasta, jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja tai jos julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä.

Sairauskassan kassankokouksessa huhtikuussa 2019 päätetty sääntömuutos perheenjäsenten siirtämisestä Kelan vastuulle astuu voimaan 1.8.2019. Sääntömuutoksen jälkeen apteekit laskuttavat sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen suoraan Kelalta.

Huom! Sairauskassan maksamiin perheenjäsenten lisäetukorvauksiin muutos ei vaikuta, korvaukset sääntöjen mukaan kuten aiemminkin.

Päivärahaetuudet maksetaan 1.1.2019 alkaen keskitetysti Kelasta. Muutos koskee sairauspäivärahoja, vanhempainpäivärahoja ja erityishoitorahaa. Muutoksella ei ole vaikutusta kassan ratkaisutyöhön. Työpaikkakassa huolehtii edelleen myös sairaanhoitokorvausten ja lääkekorvausten maksamisesta asiakkaalle.

Kelan korvaamat taksimatkat:

1.7.2018 alkaen kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata Kelan alueelliselta sopimuskumppanilta. Muulla tavoin tilatusta taksimatkasta ei voi saada korvausta.

Sairauskassan jäsenmaksu nousee:

1.3.2018 alkaen sairauskassan jäsenmaksu nousee. Sen jälkeen työssä olevien jäsenmaksu on 1,5 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta ja eläkeläisten jäsenmaksu 1,7 % eläketulosta. Korotus nostaa jäsenmaksun määrää 2 euroa jokaista ansaittua 1000 euroa kohden.

1.10.2017 alkaen maksat saamasi hoidon kokonaan fysioterapeutille / hierojalle ja haet korvauksen sairauskassasta.

Sairauskassa ei korvaa vuoden 2016 alusta perittävää lääkkeiden alkuomavastuuta. Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet korvataan kokonaan.