Ajankohtaista

Sairauskassan varsinainen KASSANKOKOUS pidetään torstaina 11.6.2020 klo 16.15 Majakassa (Torikatu 6, Äänekoski). Kokouksessa käsitellään sääntöjen 34 pykälässä varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi sääntöjen pykälän 4 muuttaminen (toimintapiiri).

Kokoukseen osallistuvan jäsenen pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 9.6.2020 mennessä p. 040 1955 545 tai aanekosken.tehtaitten.sairauskassa@kela.fi, samalla saat lisätietoa osallistumisvaihtoehdoista.

Tilinpäätöstä ja sääntöjen muuttamista koskevat asiakirjat ovat nähtävänä viikon ajan ennen kokousta sairauskassan toimistossa (Kauppakatu 19, Äänekoski) toimiston aukioloaikoina (ma-to klo 11-15).

Kokouksen säännöistä poikkeava ajankohta ja osallistumiseen liittyvät poikkeusjärjestelyt perustuvat lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaieista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Sairauskassan toimiston asiakaspalvelu avataan 1.6.2020 alkaen varovaisuusääntöjä noudattaen. Palvelemme ma-to, klo 11-15. Perjantaisin toimistomme on suljettu.

HUHTIKUUN KASSANKOKOUS SIIRTYY

Äänekosken Tehtaitten sairauskassan varsinaista huhtikuun kassan kokousta ei voida pitää Covid19-pandemian vuoksi. Hallituksen esitys HE45/2020 antaa lisäaikaa näillä näkymin kokouksen järjestämiseen 30.9.2020 saakka. Kokouksen ajankohdasta päätetään myöhemmin.

SAIRAUSKASSAN TOIMISTO SULJETTU ASIAKASKÄYNNEILTÄ TOISTAISEKSI

Maassamme tällä hetkellä vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ja asiakkaidemme terveyden sekä sairauskassan toiminnan turvaamiseksi suljemme toimistomme asiakaskäynneiltä maanantaista 23.3.20 lähtien toistaiseksi. Asiakaskäyntien rajoittamisella pyrimme omalta osaltamme hillitsemään koronaviruksen leviämistä.

Korvausten käsittely ja asiakaspalvelu puhelimitse toimivat normaalisti.

 Pyydämme toimittamaan korvaushakemukset joko sairauskassan toimiston takaoven postiluukun kautta (rappukäytävä Kauppakatu 19 C, käytävän päässä vasemmalla), sisäisen postin välityksellä, postitse tai sähköpostitse aanekosken.tehtaitten.sairauskassa@kela.fi. Puhelimitse meidät tavoittaa numerosta 040 1955 545.

Muistathan laittaa toimittamiisi hakemuksiin / tositteisiin oma puhelinnumerosi, niin voimme tarvittaessa olla yhteydessä.

____________________________________________________________

Sairauskassan toimisto on poikkeuksellisesti suljettu v. 2020 seuraavina päivinä:

9.4. kiirastorstai, 30.4. vappuaatto, 18.6. juhannusaaton aatto, 23.12. jouluaaton aatto ja 31.12. uuden vuoden aatto.

Sairauskassan kassankokouksessa huhtikuussa 2019 päätetty sääntömuutos perheenjäsenten siirtämisestä Kelan vastuulle astuu voimaan 1.8.2019. Sääntömuutoksen jälkeen apteekit laskuttavat sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen suoraan Kelalta.

Huom! Sairauskassan maksamiin perheenjäsenten lisäetukorvauksiin muutos ei vaikuta, korvaukset sääntöjen mukaan kuten aiemminkin.

Päivärahaetuudet maksetaan 1.1.2019 alkaen keskitetysti Kelasta. Muutos koskee sairauspäivärahoja, vanhempainpäivärahoja ja erityishoitorahaa. Muutoksella ei ole vaikutusta kassan ratkaisutyöhön. Työpaikkakassa huolehtii edelleen myös sairaanhoitokorvausten ja lääkekorvausten maksamisesta asiakkaalle.

Kelan korvaamat taksimatkat:

1.7.2018 alkaen kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata Kelan alueelliselta sopimuskumppanilta. Muulla tavoin tilatusta taksimatkasta ei voi saada korvausta.

Keski-Suomen uusi palveluntuottaja 1.7.2018 alkaen:

PRO-Keskus Oy puh. 0800 30 22 59

1.3.2018 alkaen sairauskassan jäsenmaksu nousee. Sen jälkeen työssä olevien jäsenmaksu on 1,5 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta ja eläkeläisten jäsenmaksu 1,7 % eläketulosta. Korotus nostaa jäsenmaksun määrää 2 euroa jokaista ansaittua 1000 euroa kohden.

1.10.2017 alkaen maksat saamasi hoidon kokonaan fysioterapeutille / hierojalle ja haet korvauksen sairauskassasta.

Sairauskassa ei korvaa vuoden 2016 alusta perittävää lääkkeiden alkuomavastuuta. Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet korvataan kokonaan.

Työsuhteen päättyessä, sairauskassan jäsenyys jatkuu vain säännöissä olevilla edellytyksillä. Saatuasi irtisanomisilmoituksen ota yhteyttä sairauskassan toimistoon.