Jäsenyys

Sairauskassan jäseniä ovat kaikki toimintapiiriin kuuluvat työntekijät. Heidän jäsenyytensä on pakollinen. Toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja enintään kuusi kuukautta kestäväksi.

 • Toimihenkilöiden jäsenyys on vapaaehtoinen. Heidän on liityttävä kassan jäseneksi kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 • Työsuhteessa olevan jäsenen jäsenmaksu on 1,5 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta (työnantaja perii jäsenmaksun palkasta ja tilittää sen sairauskassalle).
 • Osa-aikaisessa työsuhteessa, ei kuitenkaan osaeläkkeellä, olevan jäsenmaksu on 20 € kuukaudessa.
 • Palkattomalla lomalla (esim. hoitovapaalla tai vuorotteluvapaalla tms.) oleva jäsenen jäsenmaksu on 20 € kuukaudessa. Jäsenen on itse huolehdittava jäsenmaksun maksamisesta.
 • Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saava maksaa jäsenmaksun molemmista tuloista (työnantaja ja Elo perivät ja tilittävät jäsenmaksun sairauskassalle).
 • Ulkojäsenen (”työttömyysputkessa”) olevan jäsenmaksu on 20 € kuukaudessa. Jäsenen on itse huolehdittava jäsenmaksun maksamisesta.
 • Eläkkeellä olevalta jäseneltä peritään 1,7 % eläketuloistaan.

Perheenjäsenet

Perheenjäsenenä voi sairauskassaan kuulua työssä olevan jäsenen mukana:

 • aviopuoliso, jonka ennakkoperintälain (1118/1996) alaiset tulonsa jäävät alle 250,00 euroa kuukaudessa, ja jolla on tai on ollut yhteisiä lapsia kassaan varsinaisena jäsenenä kuuluvan puolisonsa kanssa
 • avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osaspuoli, jos hänen ennakkoperintälain (1118/1996) alaiset tulonsa jäävät alle 250,00 euroa kuukaudessa
 • 16 vuotta nuoremmat omat, otto- tai kasvattilapset, jotka asuvat kassan jäsenen kanssa samassa taloudessa

Perheenjäsenen liittämiseksi etuuksien saajaksi tulee jäsenen tehdä siitä sairauskassaan kirjallinen ilmoitus.

Perheenjäsen eroaa sairauskassasta

 • jäsenen lakatessa kuulumasta kassan toimintapiiriin
 • jäsenen jäädessä eläkkeelle
 • lakatessaan olemasta perheenjäsen
 • liittyessään toiseen työpaikkakassaan
 • lapsi eroaa täyttäessään 16 vuotta

Perheenjäsenistä ei mene lisäjäsenmaksua.

Työsuhteen päättyessä, sairauskassan jäsenyys jatkuu vain säännöissä olevilla edellytyksillä, tarvittaessa olethan yhteydessä p. 040 1955 545.