Jäsenyys

Sairauskassan jäseniä ovat kaikki toimintapiiriin kuuluvat työntekijät. Heidän jäsenyytensä on pakollinen. Toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja enintään kuusi kuukautta kestäväksi.

  • Toimihenkilöiden jäsenyys on vapaaehtoinen. Heidän on liityttävä kassan jäseneksi kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
  • Työsuhteessa olevan jäsenen jäsenmaksu on 1,5 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta (työnantaja perii jäsenmaksun palkasta ja tilittää sen sairauskassalle).
  • Osa-aikaisessa työsuhteessa, ei kuitenkaan osaeläkkeellä, olevan jäsenmaksu on 20 € kuukaudessa.
  • Palkattomalla lomalla (esim. hoitovapaalla tai vuorotteluvapaalla tms.) oleva jäsenen jäsenmaksu on 20 € kuukaudessa. Jäsenen on itse huolehdittava jäsenmaksun maksamisesta.
  • Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saava maksaa jäsenmaksun molemmista tuloista (työnantaja ja Elo perivät ja tilittävät jäsenmaksun sairauskassalle).
  • Ulkojäsenen (”työttömyysputkessa”) olevan jäsenmaksu on 20 € kuukaudessa. Jäsenen on itse huolehdittava jäsenmaksun maksamisesta.
  • Eläkkeellä olevalta jäseneltä peritään 1,7 % eläketuloistaan.