Korvaukset

Äänekosken Tehtaitten sairauskassa on sairausvakuutuslaissa tarkoitettu työpaikkakassa, joka huolehtii säännöissä määriteltyjen lisäetuuskorvausten lisäksi vakuutettujensa sairausvakuutuslain mukaisista korvauksista.

Kustannuksia korvataan, kun

 • ne ovat tarpeellisia
 • ne ovat syntyneet sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta ja
 • tutkimuksen suorittanut tai hoidon antanut henkilö on merkitty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, tai
 • yksityisessä terveydenhuollossa suoritettu tutkimus tai annettu hoito on tapahtunut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaan tarkoitetussa yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä
 • Korvausten hakuaika on matkakorvauksissa 6 kuukautta matkapäivästä, muissa korvauksissa 6 kuukautta maksupäivästä

Kustannuksina korvataan

Varsinaisille vakuutetuille:

 • 75 % lääkärinpalkkioista (ei kuitenkaan leikkauksista ja siihen verrattavista toimenpiteistä, eikä hedelmöityshoidoista), silloin kun ne ovat myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavia.
 • 75 % lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta (ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtävistä muista toimenpiteistä). Kela-korvausten poistumisesta huolimatta tarvitaan jatkossakin lääkärin lähete, josta selviää, että kyseessä on sairauden hoito. (Laboratoriotutkimuksiin voit mennä yksityislääkärin lähetteellä myös julkiselle puolelle)
 • 50 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista sekä lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapatia-, osteopatia-, kiropraktiikkahoidosta sekä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta (jäsenkorjauksen antajan on oltava listattuna Kansanlääkintäseuran – Osaajat rekisterissä kalevalainen jäsenkorjaaja tai mestari nimikkeellä). Voimassa oleva lähete oltava ennen ensimmäistä hoitokertaa, lähete sairauskassaan korvausta haettaessa
 • 50 % lääkärin määräämän sidoksen, apuvälineen ja tekojäsenen hankkimisesta 100 €:n enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti (korvausväli viisi vuotta), korvausta varten lääkärin lähete ennen apuvälineen hankintaa
 • 75 % hammashoidosta, sairauskassan lisäetuutta enintään 290 € kalenterivuodessa. Korvaus edellyttää vähintään vuoden vakuutussuhdetta. Hammashoitoon lasketaan hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittama hoitotyö, jona pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Huom! erillinen proteesikorvaus poistunut
 • vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle 50 % lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai piilolinssien hankintahinnasta joka toinen kalenterivuosi 250 €:n enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, edellyttäen, että jäsen on edellä mainitun ajan ollut maksavana vakuutettuna kassassa ja että silmälasit on haettu sinä vuonna jona korvausta haetaan

Kokonaan korvataan

 • terveyskeskuksen käyntimaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgiasta peritty maksu
 • sairaalan hoitopäivämaksu enintään 60 vuorokaudelta kalenterivuodessa
 • sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet (korvaus lasketaan viitehinnasta)
 • matkakorvaukset silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla

Kirjoita laskuun tieto, ”maksettu” tai ”ei ole maksettu”, niin tiedämme korvaammeko laskun sinulle, vai suoraan hyvinvointialueelle.

Hallituksen harkinnan mukaan korvataan

 • leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritystä lääkärinpalkkiosta
 • lääkärin määräämästä psykoterapiasta
 • jalkahoidosta, joka on välttämätön muun sairauden (esim. diabeteksen) hoidon vuoksi
 • kotisairaanhoidosta peritty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukainen maksu
 • lääkärin määräämien hoitovälineiden, laitteiden ja mittarien hankkiminen

Hautausavustuksena suoritetaan 700 € jäsenen kuoltua

Perheenjäsenille maksettavat korvaukset:

(perheenjäsenen määritelmä löytyy sairauskassan 4 §:stä)

 • 50 % lääkärinpalkkioista (ei leikkauksesta, tai siihen verrattavista toimenpiteistä), tutkimuksesta ja hoidosta, terveyskeskuksen käyntimaksusta, poliklinikkamaksusta, päiväkirurgisesta maksusta ja sairaalan hoitopäivämaksusta
 • 30 % fysioterapiasta

Jos kustannuksista on saatu Kela-korvausta, sen määrä vähennetään maksettavasta korvauksesta.

Muistathan ilmoittaa tili- ja osoitemuutokset sairauskassaan. Ne eivät päivity automaattisesti esim. työnantajalta tai Kelasta.